Miljø og tryk

Da 2R Grafisk i dag kan tilbyde svanemærket produktion gør det dig nemt at handle mere miljøvenligt.
Når du køber en miljømærket vare hos os, har du nemlig en garanti for at produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags og at kvalitet og funktion er mindst lige så god som for andre produkter.

Et svanemærket trykkeri lever op til skrappe krav, når det gælder:
tjek Brug af miljørigtigt papir
tjek Brug af vegetabilske og vandbaserede trykfarver
tjek Genanvendelse af tryksager
tjek Minimering af papirspild og andre affaldsmængder
tjek Energibesparelser og brug af vedvarende energi
tjek Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø og begrænsning af risikoen for at indånde organiske opløsningsmidler

Kravene til miljørigtigt papir vedrører:
tjek Energiforbrug og kuldioxidudledning
tjek Kemikalier
tjek Brug af genbrugsfibre og træ fra bæredygtige skove

Svanemærket stiller bl.a. krav om, at en vis mængde af papirfibrene kommer fra bæredygtig skov eller fra genbrugspapir.

ring mig op

miljø

Find os